Helifix kan oplossingen bieden met slechts beperkte verstoring van de activiteiten van hoge gebouwen, door er zoveel mogelijk voor te zorgen dat het merendeel van de werkzaamheden plaatsvindt aan de buitenkant van het gebouw.