Brugreparatiese

Boogbruggen in metselw erk w orden gerepareerd en versterkt met een combinatie van Helifix producten om de integriteit van de constructie te herstellen en een dure en storende sloop en heropbouw te voorkomen.

  • Onzichtbare installatie
  • Volledig getest en bew ezen
  • Geen buitenplaten
  • Minimale storing van het verkeer
  • Ideaal voor geklasseerde bouw w erken