Repareren van bakstenen lateien

Parallelle HeliBars van gelijke lengte worden in de uitgefreesde sleuven boven het gat of latei gehecht.  CemTies of DryFix ankers worden naar boven door de latei en in het metselwerk boven de onderste HeliBars aangebracht.